لیست گروه های مرکز پژوهشی مکتب نرجس  سلام الله علیها

 

نام گروه

مدیر گروه

سال افتتاح گروه

سال اخذ مجوز

توضیحات

شیعه شناسی

دکتر اعظم رحمت آبادی

1385

1394

 

مطالعات زنان و خانواده

زهرا طهرانیان

-

1394

 

ترجمه

مائده رضایی

1388

-

 

فهرست نویسی و نمایه زنی

دکتر اعظم رحمت آبادی

1379

-

انتشار اولین نرم افزار: 1386

انتشار نرم افزار تحت وب: 1391