­

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه مؤسسه خیریه علمی و تحقیقی مکتب نرجس

اکنون که بحول و قوه خدای متعال نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر گشته و صبح امید مستضعفان بویژه مسلمانان طلوع نموده است و اسلام با حرکت الهی ملّت مسلمان ایران به رهبری رهبرکبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی تولد جدید یافته و زنان مسلمان ایران همرزم مردان فعالانه حرکت نموده بی شک نیمی از مبارزه را بر عهده داشته و دارند، مکتب نرجس که در دوران خفقان از سال 1345 بمنظور آشنا نمودن بانوان با مکتب اسلام تأسیس گردید و در مبارزه با ستم شاهی کوشش بسیار نمود و در روشنگری زنان مسلمان نقش مهمّی ایفا نمود، اینک با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تداوم این حرکت مکتبی نیاز به نیروهای مؤمن و متخصص و دلسوز و کارآمد دارد و چون زیربنای حرکت مردم را اسلام و حاکمیت الله تشکیل میدهد و باید تمام امور بر اساس اسلام حل و فصل و اداره گردد و این نیازها با شدت بیشتر در مراکز علمی و آموزشی (دبستان، دبیرستان، دانشگاهها) و همچنین تبلیغات خارج از کشور محسوس است، لذا مؤسسه خیریه علمی و تحقیقی مکتب نرجس که از این به بعد در اساسنامه (مکتب نرجس) نامبرده میشود بمنظور تأمین قسمتی از نیازهای فوق الذکر تصمیم گرفت تا مراکزی را جهت تربیت طلابی شایسته فاضل و مسئول مطابق با نیازهای انقلاب اسلامی تأسیس نماید و برنامه هایی را که 19 سال است که مشغول میباشد بطور گسترده تری ادامه دهد، و اینک اساسنامه آن که در جلسه مؤسسین مورخه 16/2/64 مورد تصویب قرار گرفته بشرح زیر است:

خط مشی مکتب نرجس بر اصول زیر استوار میباشد:

  1. انسان خلیفه خدا و مظهر صفات الهی در روی زمین است و روزی میتواند به ارزشهای خدائی و کرامتهای انسانی خود برسد که نسبت بتمام مسئولیتهای خود و جامعه و خداوند متعال پاسخ مثبت دهد (انّی جاعل فی الارض خلیفه).
  2. اصالت با اسلام و مکتب و خط نه شرقی و غربی است که تنها راه نجات بشر گرفتار میباشد.
  3. انقلاب اسلامی را ولایت فقیه راه گشا و راهبر است و این اصل، راه مشخص هرگونه مبارزه، اصل و مکتبی است.
  4. زن اساس پایۀ خانواده است و مؤثرترین نقش را در پرورش فرزندان مکتبی بعهده دارد و زمینه ساز حرکت توفنده الهی ملت میباشد نه بصورت مبتذل در نظام غرب و شرق، زن آزاد از همه اسارتها است و فقط بنده خدا است. (وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي کانَتْ عَلَيْهِمْ).
  5. اقتصاد وسیله و جهت رشد و حرکت تکاملی بسوی الله است نه هدف.

­

اساسنامه

فصل اول: نام – مدت مرکز – هدف

ماده 1 ) نام – مؤسسه خیریه علمی و تحقیقی مکتب نرجس که در این اساسنامه بطور خلاصه (مکتب نرجس) نامیده میشود.

ماده 2 ) مدت – مدت فعالیت مکتب نامحدود است و انشاء الله تا ظهور امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.

ماده 3 ) مرکز – مرکز مکتب نرجس در مشهد انتهای خیابان دانش میباشد و در صورت لزوم میتواند اقدام بتأسیس شعباتی در مشهد و سایر شهرستانها نماید.

ماده 4 ) هدف – هدف از تشکیل مکتب نرجس اجرای اموری است که در زیر شرح داده میشود:

الف)) تشکیل مجالس تعلیم و تفسیر قرآن و بیان احکام اسلامی و سخنرانیهای مذهبی و علمی و پاسخ به پرسشهای دینی که در روزهای تعیین شده در محل مکتب بوسیله مسئولین امر برگزار خواهد شد.

ب)) تشکیل کلاسهای روزانه حوزه ای بمنظور تعلیم و تربیت مدرّس و مبلّغ جهت خدمت به اسلام.

ج)) تشکیل کلاسهای شبانه روزی بمنظور تعلیم و تربیت مدرّس و مبلّغ جهت خدمت در شهرستانها.

د)) تشکیل کلاسهای آموزشی ابتدائی و راهنمایی متوسطه و دوره عالی با کسب اجازه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

ه)) انتشار نشریات هفتگی و ماهانه و سالانه و چاپ کتابهای سودمند علمی و تربیتی و آموزشی و تهیه جزوات و مقالات مفید و تهیه فیلمهائی که در اهداف مؤسسه مؤثر میباشد و همچنین تهیه اسلایدر و نوارهای سخنرانی و آموزشی.

و)) انجام امور خیریه و مساعدتهای لازم باشخاص و یا به سایر مؤسسات تعلیمات اسلامی و خدمات بهداشتی.

ز)) اجرا و انجام عملیات اقتصادی برای بسط و توسعه منظور مؤسسه از قبیل تهیه مستغلات و همچنین عملیاتی که برای پیشرفت مؤسسه و تأمین مخارج جاری آن ایجاد درآمد مشروع نماید و از آن محل مخارج جاری مؤسسه تأمین گردد.

ماده 5 ) این مجالس مؤسسه مخصوص بانوان است و شرکت آن برای عموم بانوان و دوشیزگان آزاد است و در صورت لزوم بشرطی که با مجالس بانوان مزاحمتی نداشته باشد، میتوان مجالسی برای آقایان با تصویب هیئت مدیره ترتیب داد.

ماده 6 ) هدف مؤسسه ثابت و تا ظهور امام زمان (عج) غیر قابل تغییر است و در هیچ زمانی نباید تغییر و تبدیلی در آن داده شود و مؤسسین و جانشینان آنها نیز حق تغییر آنرا ندارند امّا برنامه های آن با توجه بشرایط زمان و نیازهای جامعه با تصویب هیئت مؤسس میتواند بر اساس هدف کلی و رعایت مقررات این اساسنامه قابل تغییر باشد.

ماده 7 ) اعضای این مؤسسه پایبند به انقلاب و قوانین جمهوری اسلامی و معتقد به ولایت فقیه و در حد توان در پیشبرد اهداف آن کوشا میباشند و ضمناً مؤسسه و اعضای وابسته به آن حق فعالیت و وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را بنام مؤسسه ندارند.

فصل دوم : ارکان مکتب نرجس (هیئت مؤسس – هیئت مدیره – بازرسان – مدیر عامل) .

ماده 8 ) هیئت مؤسسین مکتب نرجس بیست و چهار نفر میباشند که اسامی آنها بترتیب زیر است:

1. آقای دکتر محمدمهدی اعتمادی 2. آقای محمدرضا اعتمادیان 3. خانم فاطمه اعتمادی 4. آقای علی امینیان 5. آقای محمد پیوندی 6. آقای محمدعلی تاجور همدانی 7. آقای هاشم ترخانی 8. آقای سیدمحمدتقی سیدخاموشی 9. خانم فاطمه سیدخاموشی 10. آقای صادق خادم الشریعه 11. آقای محمدتقی خادم الشریعه 12. آقای حاج محمد خادم الشریعه 13. آقای محمود خادم الخمسه 14. آقای محمدحسن سینی چی 15. آقای محمد واعظ شهیدی 16. آقای اکبر صابری فر 17. آقای سیدجلال الدین طاهائی 18. آقای حاج ابوالقاسم عرفانی 19. آقای سیدمحمود فکوری 20. آقای سیدعباس فکوری 21. آقای محمود لولاچیان 22. آقای دکتر محمدرضا مشائی 23. آقای سیدمهدی هاشمی مصطفوی

که در اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسین موجودیت و رسمیت خود مؤسسه را اعلام مینمایند.

ماده 9) هریک از اعضای هیئت مؤسسین مکلفند که در زمان حیات خود یکنفر از اشخاص متدیّن و مورد اعتماد خود را جهت جانشینی خود برای بعد از حیات خویش با تصویب اکثریت اعضای مؤسس معرفی نماید که درصورت فوت او بلافاصله عضو مذکور به جانشینی متوفی و بعنوان عضو مؤسس انجام وظیفه نماید و همچنین هرکس که بعداً بعنوان عضو وارد مؤسسین مکتب نرجس میشود باید جانشین خود را بترتیب مذکور معین نماید.

تبصره 1– در صورتیکه هریک از مؤسسین در زمان حیات خود موفق به تعیین جانشین مورد اعتماد و معرفی او نگردد و یا از ادامه همکاری بهرصورتی منصرف شود، تعیین جانشین چنین عضوی بعهده مؤسسین خواهد بود که با اکثریت آراء شخص واجد شرایط را انتخاب و بعنوان عضو مؤسس وارد مؤسسه خواهد کرد.

تبصره 2– اگر اکثریت هیئت مؤسس تشخیص دهد که عضو جانشین منتخب، فاقد صلاحیت اخلاقی و مذهبی است و یا خدای ناکرده یکی از اعضای مؤسس تغییر عقیده و رویه بدهد و فاقد صلاحیت خدمت مذکور در ماده (7) گردد، هیئت مؤسس می تواند با اکثریت ­آراء او را معزول و شخص واجد شریط دیگری را بجای او انتخاب نماید.

ماده 10) مجمع عمومی مؤسسین در سه ماه اول هر سال یک جلسه عادی خواهد داشت در صورت ضرورت بنا به دعوت هیئت مدیره و یا بازرسان و یا به تقاضای یک سوم از مؤسسین بطور فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 11. دعوت مؤسسین اعم از عادی و فوق العاده بایستی با تعیین محل و زمان و دستور جلسه لااقل ده روز قبل بوسیله دعوت کتبی و یا بوسیله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی بعمل آید.

تبصره 1 – مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه در جلسۀ اول بحد نصاب نرسد هیئت مدیره باید حداکثر ظرف ده روز مجدداً از مؤسسین دعوت نماید جلسه دوّم با حضور عده حاضر که نبایستی کمتر از یک دوم اعضاء باشد رسمیت خواهد داشت و در صورتی تصمیم مجمع قابل اجراست که تعداد آراء حداقل باندازه یک سوّم مؤسسین باشد.

ماده 12 ) در مجامع عادی و فوق العاده مؤسسین هر یک از اعضاء میتوانند بغیر از رأی خود با وکالت کتبی فقط از طرف یکی از اعضاء ­اختصاصاً برای همان جلسه رأی بدهند.

ماده 13 ) در کلیه جلسات مؤسسین (باستثنای جلسه نوبت دوم مصوبات با اکثریت آراء اشخاص حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و قابل اجرا میباشد و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس مجمع در آن است قاطع خواهد بود.

تبصره1- درباره تغییر مواد اساسنامه و فروش یا تبدیل به احسن نمودن املاک غیرمنقول لااقل رأی دو سوم مؤسسین لازم میباشد.

ماده 14 ) تصمیماتی که در مجامع عادی و فوق العاده مطابق مصوبات و مقررات این اساسنامه گرفته میشود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب معتبر خواهد بود.

­

هیئت مدیره

ماده 15 ) مکتب نرجس دارای هیئت مدیره ای مرکب از 8 نفر اصلی و 6 نفر فی البدل میباشد که از بین مؤسسین توسط مجمع عمومی برای مدت 3 سال انتخاب خواهند شد و امور مؤسسه بوسیله آن اداره میشود. (انتخاب دو نفر از بانوان برای عضویت در هیئت مدیره ضروریست) و در صورت لزوم هیئت مؤسس میتواند نسبت به ازدیاد و یا کم کردن اعضاء هیئت مدیره تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره 1 – متولی محل قبلی مکتب نرجس که طی وقفنامه شماره 66515 -15/5/46 به ثبت رسیده باید در هیئت مدیره عضویت اصلی را داشته باشد و در صورت فوت متولی جانشین او که طبق تصریح وقفنامه معین شده است بدون تشکیل هیئت مؤسس، عضو هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 16 ) هیئت مدیره از بین خود یکنفر رئیس و یک نائب رئیس و یک خزانه دار و یک منشی انتخاب و نیز یک نفر را بسمت مدیرعامل از بین خود و یا خارج تعیین خواهد نمود.

ماده 17 ) جلسات هیئت مدیره حداقل 15 روز یکبار و در صورت لزوم بطور فوق العاده تشکیل میشود و هیئت مدیره مکلف است تصمیمات را در دفتر صورتجلسات خود ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه برساند.

تبصره 1 – جلسات هیئت مدیره با حضور دو سوّم اعضاء اصلی رسمیت خواهد داشت و کلیه تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ میشود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس هیئت مدیره در آن است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 18 ) امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار با دو امضاء از سه امضای مدیر عامل- رئیس هیئت مدیره_ خزانه دار و مهر مؤسسه میباشد.

تبصره 1 – هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره فوت کند و یا استعفا دهد و یا بدون اطلاع قبلی و کسب اجازۀ قبلی بیش از 5 جلسه متوالی غایب شود هیئت مدیره به تشخیص خود و ضرورت امر یکی از اعضاء علی البدل را دعوت میکند تا در سمت عضو اصلی انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اعضاء غایب بیش از 4 نفر باشند و هیئت مدیره اکثریت نداشته باشد انتخاب بقیه اعضاء هیئت مدیره بعهده مؤسسین خواهد بود.

ماده 19 ) هیئت مدیره برای اجرای اهداف موسسه دارای اختیارات زیر میباشد:

الف )) اداره مؤسسه و انجام تشریفات قانونی و ضروری .

ب )) انتخاب مدیر عامل .

ج )) تنظیم بودجه و تعیین حقوق مدیر عامل و کارمندان و رسیدگی به محاسبات.

د )) مراجعه به ادارات و دوایر دولتی جهت انجام کلیۀ امور حقوقی و مالی و انتخاب وکیل.

ه )) تنظیم و اجرای برنامه های مؤسسه که در اساسنامه تعیین شده است.

تبصره 1 – هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل واگذار نماید.

ماده 20 ) هیئت مدیره مکلف است در آخر هر سال مالی که پایان اسفندماه همان سال است محاسبات مؤسسه را که در دفاتر ثبت شده رسیدگی و بیلان آنرا حداکثر تا پایان فروردین سال بعد به هیئت مؤسس گزارش نماید. مجمع عمومی مؤسسین بیلان را رسیدگی پس از تصویب در صورت لزوم دستور انتشار آنرا خواهد داد.

ماده 21 ) مدیرعامل یکنفر از بانوان مورد اعتماد را به هیئت مدیره معرفی و پس از تأئید بعنوان مدیر داخلی مشغول بکار مینماید و نامبرده در محدوده وظایف محوله زیر نظر مدیرعامل مسئول خواهد بود.

ماده 22 ) سه نفر بعنوان بازرس نیز برای مکتب از بین مؤسسین انتخاب میشوند تا وفق مقررات و قوانین انجام وظیفه نمایند.

ماده 23 ) انتشار هرگونه تألیفات و نشریات از طرف مؤسسه بایستی با توجه و رعایت کامل قانون مطبوعات کشور انجام پذیرد.

فصل سوّم : امورمالی

ماده 24 ) این مؤسسه غیرانتفاعی است وخدمات هیئت مدیره در محدوده انجام وظایف افتخاری میباشد.

تبصره 1 – چنانچه مسئولیت اجرائی یا آموزشی باعضاء هیئت مدیره واگذار شود طبق ضوابط اقدام بپرداخت حق الزحمه خواهد شد.

ماده 25 ) سرمایه مؤسسه اعم از منقول و غیرمنقول چهارده میلیون ریال میباشد.

ماده 26 ) کلیه وجوه و اموال منقول و غیرمنقول که از طرف اشخاص نیکوکار به این مؤسسه اهداء شده و یا میشود در دفتر مخصوص ثبت میگردد و ملک طلق مؤسسه خواهد بود و بایستی بر طبق مقررات این اساسنامه برای پیشرفت و اجرای مقاصد مؤسسه اختصاص داده شود.

ماده 27) اموال غیر منقول مؤسسه برای همیشه غیر قابل انتقال است و فقط میتوان از منافع و عواید آن بنفع مؤسسه استفاده نمود مگر آنکه قابل استفاده برای مؤسسه نباشد که با تصویب ­هیئت مؤسس تبدیل به احسن میگردد.

ماده 28 ) هزینه های مؤسسه از طرق زیر تأمین میگردد:

الف)) تعهداتی که بوسیله اشخاص یا مؤسسات و غیره طبق قبوض رسمی باین مؤسسه اهدا میگردد.

ب )) کمکهای نقدی و جنسی و یا نذوراتی که بوسیله افراد خیّر باین مؤسسه اهدا میگردد.

ج )) درآمد حاصله از املاک و مستغلاتی که به مؤسسه واگذار میگردد.

د )) سود حاصله از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول .

ه )) دریافت حق عضویت از دانش پژوهان.

ماده 29 ) مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده و همچنین تدوین و تنظیم آئین نامه اجرائی آن باید با قوانین جاریه مملکت مغایرت نداشته باشد.

ماده 30 ) تغییر در موارد اساسنامه با رعایت ماده (6) آن از اختیارات هیئت مؤسس است که ­آراء عملی خواهد شد.

ماده 31 ) هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و یا هیئت مدیره پس از کسب موافقت شهربانی قابل اجرا میباشد.

ماده 32 ) در صورت انحلال مؤسسه پس از پرداخت بدهی، باقیمانده دارائی آن اعم از منقول و غیرمنقول با تصویب ­اعضاء هیئت مؤسس تحت نظر ولی فقیه به یکی از مراکز مشابه کشور اهداء خواهد شد.

این اساسنامه در (32) ماده و (8) تبصره بتصویب مجمع عمومی مکتب نرجس رسیده، پس از اطلاع و تصویب مراجع صلاحیتدار مورد اجرا گذاشته میشود.