­

طرح های انجام شده

ردیف

طرح های ایجاد شده

سال انجام طرح

­ گزارش اجمالی بیش از یک دهه از فعالیت های موسسه در مباحث (زنان و خانواده) و (شیعه شناسی) از سال 1380 تا 1395

1

طرح آموزش اساتيد راهنما-طريق المعرفه (1)

1384

2

طرح آموزش اساتيد راهنما-طريق المعرفه (2)

1385

3

طرح فراخوان دو مصلح جهاني

1385

4

طرح اجمالي آموزش ضمن خدمت دبيران و معلمان ديني و قرآن (بشارت)­

1385

5

طرح شناسه نرم افزار نرجس(1)

1385

6

طرح شناسه نرم افزار نرجس(1)طرح فراخوان سال وحدت ملي و انسجام اسلامي

1386

7

طرح فقه زنان و علوم قرآني و فرهنگ سازي تلفن همراه

1387

8

طرح پژوهشي زن و مهدويت

1387

9

طرح آسيب شناسي جلسات مذهبي بانوان شهر مقدس مشهد

1388

10

طرح اولین فراخوان و همایش استاد طاهائی(بررسی سیره استاد فرزانه مرحومه حاجیه خانم طاهائی)

1389

11

طرح نقد مباني توسعه فرهنگي زنان در ايران

1390

12

طرح دومین فراخوان و همایش استاد طاهائی (تعلیم و تربیت دینی )

1391

13

طرح شناسه نرم افزار نرجس(2)

1391

14

طرح تاثير تغيير سبك زندگي جوانان در نگرش به مسئله حجاب

1392

15

طرح سومین فراخوان و همایش استاد طاهائی (همایش تخصصي هنر ديني با محوريت انديشه هاي هنري استاد طاهائي)

1392

16

طرح چهارمین فراخوان و همایش بانوان فاضله هم عصر استاد طاهائی (بزرگداشت بانوامين)

1393

17

طرح ترجمه مجمع البحرين

1393

18

طرح پنجمین فراخوان و همایش بانوان فاضله هم عصر استاد طاهائی (بزرگداشت استاد نوقانی)

1393

19

طرح دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری

1393

20

طرح ششمین همایش بانوان فاضله هم عصر استاد طاهائی (بزرگداشت استاد اعتمادی)

1394

21

طرح دوره درس گفتار مطالعات زن و خانواده

1394-1395

22

طرح بررسی آثار و پیامدهای معنویت های نوظهور و مقایسه آن با معنویت حقیقی

1394-1395

23

فراخوان ایده پردازی و خلاقیت

1395

24

طرح نقد سند ملی آموزش 2030

1395

25

طرح همایش هویت حقیقی زن در عصر حاضر

1397

26

دوره مجازی امام علی پژوهی با رویکرد نوین در واکاوی تاریخ و سیره

1399

27 جلسه­ مناظره و نقد تهدیدات­ جمعیتی با محوریت سقط جنین 1399
28 طرح فراخوان ایده پردازی و فعالیت های هنری در زمینه ترویج خصوصیات پیامبر اعظم(ص) 1400

­