درآمدی بر شناخت دولت آرمانی مکتب تشیع (دولت کریمه امام عصر (عج)) موردپژوهی: دعای افتتاحدرآمدی بر شناخت دولت آرمانی مکتب تشیع (دولت کریمه امام عصر (عج)) موردپژوهی: دعای افتتاح

عنوان مقاله: درآمدی بر شناخت دولت آرمانی مکتب تشیع (دولت کریمه امام عصر (عج)) موردپژوهی: دعای افتتاح
نویسنده: محمد ازگلی، حمید حاجی ملامیرزایی
فصلنامه مشرق موعود، پیاپی ۴۲ (تابستان ۱۳۹۶)ص۳۴۹.


دولت کریمه، مفهومی آرمانی برای همه منتظران ظهور امام عصر(ع) است. شناخت این دولت آرمانی به ما کمک می کند تا بتوانیم بر اساس آن معیارها دولت های اسلامی را به درستی ارزیابی کنیم و از طرف دیگر تلاش لازم برای پر کردن فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب را طبق یک سلسله برنامه های راهبردی دنبال نماییم.
در این مقاله، با این فرض، نگاهی اجمالی به دعای افتتاح امام عصر(ع) شده است و با استنباط از مفاد دعای مذکور به مفروضات، اهداف و آرمان های دولت کریمه پرسش های اساسی لازم در شکل گیری آن، شناخت و مفهوم کرامت و کریم، الزامات تشکیل دولت کریمه، رسالت ها و وظایف و نقش های رهبری قبل از تشکیل دولت، شکل گیری اندیشه تشکیل دولت کریمه و موانع شکل گیری و تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق این پژوهش، توصیفی است و گردآوری داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا صورت گرفته است و در پایان تلاش شده تا با استفاده از الگوی برنامه ریزی راهبردی SWOT قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها استخراج گردد تا زیر بنایی برای تحقیقات نخیگان قرار گیرد.
­
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (43)

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشید.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: