:: سایت مدرسه علمیه نرجس ::
 
تازه هاي پژوهش

تازه هاي آموزش
در پرتو ولايت
استاد پورحسيني(تربيت در قرآن)
تازه هاي فرهنگي
سخن برتر

تازه هاي احكام
تازه هاي مشاوره
���� �� �ی��� 

معرفي پايگاه ها
کلیه حقوق متعلق به مدرسه علمیه نرجس (س) می باشد.
آدرس: ایران - مشهد مقدس - انتهای خیابان دانش غربی - روبروی بیمارستان سینا
کدپستی 9135914113 تلفن 985118595040+ نمابر 985118591116+